Hoe werken wij aan social return?

Binnen ons cateringbedrijf richten wij ons op een aantal sociale doelen. Hier zijn een paar manieren waarop wij sociale return on investment (SROI) toepassen.

Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

Biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking of voormalig gedetineerden. Je kunt ze betrekken bij diverse taken, zoals koken, serveren, bezorgen, enz. We staan in contact met de gemeente Houten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen.

Opleidingsbedrijf

We zijn ook een opleidingsbedrijf voor o.a. jonge koks en catering medewerkers (SVH erkent).

Duurzaamheid en lokale inkoop

Dit stimuleert duurzaamheid door lokale ingrediënten te gebruiken en samen te werken met lokale leveranciers. Denk hierbij aan lokale slager, bakkerij, groente leverancier. Dit kan niet alleen de gemeenschap ondersteunen, maar ook milieubewustzijn bevorderen. Daarbij is 90% van ons wagen park groen en wij scheiden afval (papier/ glas en rest).

Verduurzaamd

Wij hebben ons bedrijf verduurzaamd, denk hierbij aan ledverlichting, aanschaf van nieuwe vaatwasser die laag stroom verbruikt heeft en water hergebruikt en zijn van het aardgas af.

Duurzaamheid en lokale inkoop

Dit stimuleert duurzaamheid door lokale ingrediënten te gebruiken en samen te werken met lokale leveranciers. Denk hierbij aan lokale slager/ Bakkerij/ Groente leverancier. Dit kan niet alleen de gemeenschap ondersteunen, maar ook milieubewustzijn bevorderen.

Social Return on Investment (SROI): Betekenis en Werking

Social Return on Investment (SROI) is een methode om de maatschappelijke waarde van een investering te meten. Het gaat verder dan alleen financiële winst en kijkt naar de bredere impact op de samenleving. Denk hierbij aan:

 • Werkgelegenheid: Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Duurzaamheid: Milieubewustzijn en verantwoordelijkheid bevorderen.
 • Welzijn: Investeren in de gezondheid en het welzijn van de samenleving.

 

Hoe werkt SROI?

 1. Bepaal de doelstellingen: Wat wil je bereiken met je investering?
 2. Identificeer de stakeholders: Wie zijn de mensen of organisaties die beïnvloed worden door je investering?
 3. Meet de impact: Verzamel data over de sociale, economische en ecologische effecten van je investering.
 4. Bereken de SROI: Deel de positieve impact door de totale investering.

 

De Mobiele Kok en SROI

De Mobiele Kok is een cateringbedrijf dat zich inzet voor SROI. Ze doen dit door:

 • Werkgelegenheid: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op een baan.
 • Duurzaamheid: Lokale en biologische producten te gebruiken.
 • Welzijn: Gezonde en voedzame maaltijden te bereiden.

 

De Mobiele Kok meet de impact van hun SROI-inspanningen door:

 • Het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat ze in dienst hebben.
 • De hoeveelheid lokale en biologische producten die ze gebruiken.
 • De tevredenheid van hun klanten.

De Mobiele Kok is een voorbeeld van een bedrijf dat laat zien dat het mogelijk is om winst te maken én een positieve impact te hebben op de samenleving.

 

De voordelen van Social Return on Investment (SROI)

Voor de maatschappij:

 • Verhoogde werkgelegenheid: SROI creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat leidt tot een lager percentage werkloosheid en meer economische participatie.
 • Versterkte sociale cohesie: Door mensen met verschillende achtergronden samen te laten werken, bevordert SROI-inclusie en tolerantie in de samenleving.
 • Verbeterde leefomgeving: SROI-projecten kunnen gericht zijn op het aanpakken van maatschappelijke problemen, zoals armoede, ongelijkheid en milieuaantasting.

 

Voor bedrijven:

 • Versterkt imago: Deelname aan SROI-projecten kan het imago van een bedrijf verbeteren als maatschappelijk verantwoord ondernemer.
 • Toegang tot nieuwe talenten: SROI kan bedrijven helpen om in contact te komen met een breder scala aan potentiële medewerkers.
 • Verhoogde motivatie van medewerkers: Medewerkers kunnen zich meer betrokken voelen bij een bedrijf dat zich inzet voor maatschappelijke doelen.
 • Verlaagd risico op reputatieschade: Bedrijven die SROI toepassen, lopen minder risico op negatieve publiciteit rond maatschappelijke kwesties.

 

Voor overheden:

 • Effectiever besteden van belastinggeld: SROI kan overheden helpen om hun budgetten efficiënter te besteden door te investeren in projecten met een positieve maatschappelijke impact.
 • Stimulering van maatschappelijke innovatie: SROI kan leiden tot nieuwe en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen.
 • Versterking van de lokale economie: SROI-projecten kunnen lokaal geproduceerde producten en diensten promoten, wat de lokale economie ten goede komt.

 

Meer weten of geïnteresseerd? Lees meer over Social Return of neem gerust contact met op ons voor meer informatie.

Wij serveren elke ervaring

op maat